biuro@ivg.com.pl
Ogródki 4 / 3, 44-200 Rybnik, Polska
biuro@ivg.com.pl
Ogródki 4 / 3, 44-200 Rybnik, Polska

Follow us:

biuro@ivg.com.pl

Odzyskiwanie należności poprzez skuteczną i profesjonalną firmę
windykacyjną w Rybniku

Windykacja w Rybniku

Skuteczna windykacja na Śląsku

WINDYKACJA RYBNIK

Oferujemy pomoc w odzyskiwaniu należności od unikających płatności za usługi firm. Prowadzimy cały proces windykacyjny w naszej rybnickiej kancelarii windykacyjnej. Począwszy od wezwania do zapłaty, przez wniesienie pozwu wraz z reprezentacją sądową oraz późniejszą egzekucją wyroku.

Oferujemy pełne wsparcie na każdym etapie postępowania zmierzającego do odzyskania należnych pieniędzy. Nasz model płatności opiera się o podstawę oraz prowizje. Prowizja jest to kwota, którą nie obciążamy dodatkowo klienta, jest ona częścią windykowanych należności. Dzięki takiemu modelowi możecie nam zaufać, że skuteczne windykacje są dla nas priorytetem i nie będziemy stosować taryfy ulgowej dla strony zadłużonej

O naszej skuteczności możecie Państwo przeczytać w naszych opiniach na stronie Google, Aleo czy też Ofeteo. Wszędzie tam nasi klienci umieszczają swoje historie, które często skończyłyby się tragicznie dla ich przedsiębiorstw, gdyby nie wybrali naszej rybnickiej kancelarii windykacyjnej.

TELEFON
+48 690 888 159
GODZINY PRACY NASZEJ RYBNICKIEJ KANCELARII WINDYKACYJNEJ:
Pn - Pt 7.30-16.00

Usługi naszej kancelarii windykacyjnej

USŁUGI VADER LAW & FINANCE
Windykacja długów

Windykacja długów

Vader Law & Finance skupia się na windykacji należności własnych, windykacji wierzytelności na zlecenie
Monitoring płatności

Monitoring płatności

Rozpoznajemy i optymalizujemy ryzyko związane z bieżącą działalnością, zapewniamy komfort przedsiębiorcy poprzez monitoring płatności
Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy

Dokładna analiza kontrahentów, konkurencji. Jednoczesna obsługa prawna dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych

Co to jest windykacja?

KANCELARIA LUB FIRMA WINDYKACYJNA, KIEDY JEJ POTRZEBUJEMY?

Sytuacji, w której potrzebujemy windykatora, może być wiele, ale warto na wstępie podkreślić, że dotyczą one głównie przedsiębiorców – chociaż nie tylko. Nieopłacona na czas faktura to problem nie tylko braku gotówki za przepracowane ciężko godziny, również problemy z poprawnym rozliczeniem się z urzędem skarbowym. Doliczyliśmy VAT do faktury? Trzeba go odprowadzić co tworzy dodatkowe koszty dla firmy.

Przyczyn nieopłaconej faktury może być wiele, opieszałość klienta do spłaty, niewypłacalność przedsiębiorstwa czy też nawet sytuacja, geopolityczna na świecie. Nie trzeba daleko szukać lata 2020-2021 obfitowały w przypadki, w których planowanie wypłacalności inwestycji musiało być rewaluowane z tygodnia na tydzień.

Rolą windykatora nie jest tylko i wyłącznie zabranie całości majątku dłużnika, windykator jest, także osobą odpowiedzialną za dbanie o wypłacalność mającej zobowiązanie osoby. Zajęcie całości nieruchomości i ruchomości często sprowadzałoby się do niespłacenia jeszcze większej części długu, ponieważ uniemożliwiłoby dalsze zarabianie.

Prawo do odebrania swojej należności przysługuje oczywiści, każdej osobie czy też firmie. Wynika to bezpośrednio z Art. 481 k.c.

Art. 481 k.c.
§ 1 Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
§ 2 Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.
§ 3 W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Należy zwrócić tu uwagę, że kancelaria windykacyjna nie ma obowiązku żądać odsetek. Jest to jednak ich prawo, żeby upomnieć dłużnika i ograniczyć skutki tej szkodliwej dla innego przedsiębiorstwa praktyki.

Windykacja polega więc na odebraniu należności poprzez skuteczne metody perswazji. Wysyłanie listów przypominających o płatności, mailach czy też telefonach. Jeśli te działania nie przyniosą skutku należy się liczyć z drogą sądową rozwiązania konfliktu.

Jakie długi windykujemy?

WINDYKACJA RYBNIK
Windykacja pożyczek od osób prywatnych i firm

Windykacja pożyczek od osób prywatnych i firm

Windykacja żyrowanych lub poświadczonych kredytów, pożyczek, alimentów, weksli, wkładów, aportów, udziałów i dywidend

Windykacja żyrowanych lub poświadczonych kredytów, pożyczek, alimentów, weksli, wkładów, aportów, udziałów i dywidend

Windykacja umów handlowych

Windykacja umów handlowych

Odzyskiwanie należności z tytułu podziału majątku

Odzyskiwanie należności z tytułu podziału majątku

Obsługujemy podziały majątku wspólników, małżonków czy też udziałowców
Windykacja faktur za towary i usługi

Windykacja faktur za towary i usługi

Windykujemy nieopłacone faktury. Przypominamy dłużnikom o ich spłacie
Windykacja kar umownych, niedotrzymanych umów lub zerwanych

Windykacja kar umownych, niedotrzymanych umów lub zerwanych

Metody stosowane w naszej rybnickiej kancelarii windykacyjnej

WINDYKACJA W RYBNIKU

Początek naszej pracy to zapoznanie się z dokumentacją i dokładna analiza sytuacji, w której znajduje się nasz klient.

Pierwszym, bardzo skutecznym krokiem naszej windykacji jest napisanie wezwania do zapłaty przeterminowanej należności. W tym momencie warto podkreślić, że nasza skrupulanta analiza skupia się na realnych długach, które należy odzyskać. Nie aprobujemy nierzetelnych obietnic pozyskania kwot wielokrotnie wyższych niż naprawdę są. Nasi klienci są zawsze informowani uczciwie i na bieżąco o podjętych przez nas krokach.

W treści takiego wezwania powinny znaleźć się przynajmniej dwie informacja na podstawie, której  żądamy spłaty zobowiązania. Może to być numer faktury, data jej wystawanie oraz co bardzo ważne, jej wartość.

Jeśli pierwsze wezwanie do zapłaty nie przyniesie zamierzonego celu, czyli bezsądowego odzyskania należności. Wysyłamy ponownie, tym razem z ostrzeżeniem, że jest to nasz ostatni list przed wejściem na drogę sądową. Wszelkie nasze wezwania wysyłane są do dłużnika, pocztą wraz z potwierdzeniem odbioru. Nie ma u nas takiej możliwości, żeby ktoś uniknął spłacania poprzez twierdzenie, że przesyłka nie dotarła.

Jednocześnie z wezwaniami do zapłaty stosujemy inne pozasądowe metody windykacje. Są to monity SMS, e-mail oraz faksowe. Zawierają one przypomnienia oraz inne ważne dla dłużnika dane jak numer konta do spłaty oraz terminach.

Stosujemy również mediacje – pozasądową windykację . W tym momencie zapraszamy do podstrony poświęconej tej metodzie rozwiązywania konfliktów nie tylko windykacyjnych.

Jeśli wszystkie powyższe kroki, szczególnie dwa wezwania do zapłaty nie przyniosą skutku, nie można zwlekać i od razu ruszamy na drogę sądową. Czas jest tu bardzo ważny, ponieważ każdy dzień zwłoki może doprowadzić do przedawnienia długu. Taka sytuacja doprowadza często do trudności a nawet uniemożliwia dalszą windykację.

Co do zasady sprawy, których przedmiotem jest żądanie zapłaty długu rozpatrywane są w trybie upominawczym albo nakazowym. Wówczas rozprawa odbywa się na posiedzeniu niejawnym, a dłużnik w konsekwencji otrzymuje nakaz zapłaty. Jeżeli wartość długu jest stosunkowo niska wówczas zastosowanie może mieć postępowanie uproszczone.

Orzeczenie o nakazie zapłaty wydane przez sąd powinno skutkować wystąpieniem wierzyciela o nadanie wyrokowi lub nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności. W przypadku, gdy dłużnik nie odwoła się, należy udać się do odpowiedniego komornika sądowego, który zajmie się wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

Windykacja "miękka" Rybnik

WINDYKACJA POZASĄDOWA RYBNIK

Wyróżnia się, dużo mniejszą presją wywieraną na dłużnika. Stosujemy ją często na początku dochodzenia należności od dłużnika. Pozasądowa windykacja pozwala oszczędzić pieniądze oraz stres związany z długimi procesami sądowymi. Sposoby “miękkiej” windykacji w Rybniku:

– monity SMS, faksowe, telefony przypominające o istnieniu długu
– listy z wezwaniem do zapłaty
– mediacja, w celu uzgodnienia terminu spłaty
– zgłoszenie do rejestrów dłużników, skuteczny krok. Utrudnia prowadzenie firmy dłużnika, ponieważ inni przedsiębiorcy nie chcą prowadzić interesów z nierzetelnymi kontrahentami
– osobista wizyta windykatora w siedzibie dłużnika

Przypominamy, że windykator to nie komornik. Jego uprawnienia są zupełnie inne. Zadaniem windykatora jest przekonanie dłużnika, że nie ma możliwości ucieknięcia od długów i nakłonić go do spłaty stosując dostępne prawne narzędzia.  Następnie rybnicka firma windykacyjna dba o wykonanie wyroków, czy też umów między stronami.

Windykacja "twarda" Rybnik

WINDYKACJA SĄDOWA RYBNIK

Jeśli sytuacja tego wymaga przechodzimy na windykacje “twardą”. Stosujemy ją, gdy poprzednie kroki nie przyniosą skutków. Sądowa windykacja to ostateczność w naszej rybnickiej kancelarii windykacyjnej. Nie oznacza to wcale, że nie mamy w tym doświadczenia. Nasze podejście sądowe do windykacji ma wysoką skuteczność. Sprawy są prowadzone przez doświadczonego adwokata-windykatora. Nie dopuszczamy do przedawnienia długów i dbamy o wykonanie wyroków sądowych. Czemu powinno się wybierać tylko doświadczone kancelarie windykacyjne?

– bezpieczeństwo, długi nie ulegną przedawnieniu, a wszelkie wymogi formalne bedą dotrzymane
– zaufanie, nasze sprawy nie są anegdotkami firmowymi. Dokładamy wszelkich starań żeby zachować anonimowość naszych klientów. Dokumenty są przechowywane w zabezpieczonych półkach. a przewidziane do zniszczenia są niszczone z zachowaniem wszelkich standardów
– wysoka skuteczność naszej rybnickiej Kancelarii Windykacyjnej.

Nie kończymy współpracy, jednocześnie z wyjściem z rozprawy sądowej. Dbamy o wykonanie wyroków oraz wszelkich czynności prawnych wymaganych do skutecznej windykacji w Rybniku.

Call Now Button