biuro@ivg.com.pl
Ogródki 4 / 3, 44-200 Rybnik, Polska
biuro@ivg.com.pl
Ogródki 4 / 3, 44-200 Rybnik, Polska

Follow us:

biuro@ivg.com.pl

Szkolenia BHP na ŚląskuProfesjonalna obsługa przedsiębiorstw w zakresie szkoleń BHP w Rybniku

DOŚWIADCZENIE I PROFESJONALIZM W OBSŁUDZE BHP FIRM NA ŚLĄSKUBHP - czy to tylko szkolenia BHP oraz regulaminy BHP?

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) – powszechnie używana nazwa określająca zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W zakresie bhp znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa.

Szkolenia z zakresu BHP
- prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych BHP
- sporządzanie dokumentacji szkoleniowej
- nadzór w zakresie szkoleń
Badania obligatoryjne
- nadzór ważności badań wstępnych i okresowych
Wypadki przy pracy, w drodze do i z pracy
- prowadzenie postępowania powypadkowego
- sporządzanie dokumentacji powypadkowej
Opracowanie instrukcji BHP
Przygotowanie zasad BHP miejsca pracy, laboratorium czy też sali wykładowej
Opracowanie Oceny Ryzyka Zawodowego
- sporządzanie rejestrów
- statystyki GUS
- działania profilaktyczne
- nadzór BHP
- bieżący kontakt z pracodawcą o stanie BHP w zakładzie pracy
Call Now Button